Værdier

Trivsel
Ordentlighed
Fællesskab

I vores arbejde med med mission og vision har vi fastlagt vores værdier. I processen har vi hørt mange tillægsord sat på ALBOA, og nogle af dem hørte vi gentaget mange gange. Så egentlig er der ikke voldsomt meget nyt i de værdier, vi har udvalgt.

 

Vi har simpelthen taget udgangspunkt i de normer, som vi i forvejen har og lever efter. Det er ting og begreber, som vi er stolte af, og som gør os til noget særligt.

 

Trivsel

 

 • beboerne skal have gode og sunde boliger
 • beboerne skal have gode muligheder for at danne og dyrke fællesskaber
 • medarbejderne skal føle sig hørt og føle stolthed over deres arbejdsplads
 • vi skal være åbne for forandringer og være klar til at tænke nyt


Ordentlighed

 

 • beboerne skal føle, at de bliver ordentligt behandlet
 • sagsbehandlingen skal baseres på saglighed og gennemsigtighed
 • udviklingen af vores beboerservice skal foregå, så den er i takt med tiden
 • alle - uanset levevilkår - skal føle sig velkomne i ALBOA

 

Fællesskab

 

 • vi skal skabe et levende og aktivt beboerdemokrati, der passer til den tid, vi lever i
 • vi skal respektere hinanden og tale i en god tone - også når vi ikke er enige
 • vi skal være rummelige og give plads til forskellighed
Kopi Af K3A3513 Lille