Skadedyr/rotter

ALBOA gider ikke rotter

ALBOA har gennem flere år haft en klar strategi overfor rotter: Vi gider dem ikke. Men som bekendt så lader rotter sig ikke altid styre. Derfor har ALBOA udvidet sin strategi med et sæt forholdsregler, når rotterne alligevel dukker. De forholdsregler kalder vi 'ALBOAs handlingsplan ved rotteangreb.' Læs mere om rotter, rotteangreb og ALBOAs handlingsplan i det følgende:

 

Om rotter

Rotter lever overvejende i kloaksystemerne, men engang i mellem søger de op for at finde mad eller lave reder. Det sker som regel, hvis der er opstået et hul i kloaksystemet. Oftest holder rotterne sig til udearealerne, men det hænder, at de begiver sig indenfor i kældre, tørrelofter og lejligheder.

 

Ser du rotter, så anmeld hurtigst muligt

Rotter kan gnave stort set hvad som helst i stykker. Samtidig er rotter smittebærere af en lang række sygdomme. Rotten er altså et alvorligt skadedyr. Det er derfor vigtigt, at du anmelder det, hvis du ser en rotte - eller tegn på, at der har været rotter. Du skal hurtigst muligt anmelde det til din lokale varmemester, som tager hånd om problemet med det samme.

 

Tegn på rotter

 

  • Kradselyde i væggene eller under gulvet, når rotterne farer rundt.
  • Ekskrementer: rotter efterlader mørke, aflange ekskrementer, der er 10-14 mm lange.
  • Karakteristisk ubehagelig lugt: rotter efterlader et spor, som lugter som en blanding af kloak og grisestald.
  • Skader: rotters tænder vokser hele tiden, og rotterne gnaver i træ og plast for at holde dem nede. Rotter kan udgøre en brandfare i dit hus ved at gnave sig igennem elektriske ledninger.
  • Ødelagt fødevareemballage: rotter kan rive indpakket mad op, og de kan efterlade bidemærker - de kan også rode jord op i potteplanter.
  • Reder: rotter bygger reder på varme, skjulte steder med strimler af materiale, som eksempelvis avispapir eller stof. Rederne indeholder ofte rotteunger.
  • Løbegange: rotter graver løbegange i haven, især under kompostbunker eller under et haveskur. De bygger også reder under havebelægning.

 

Hvad skal du gøre, hvis du har fået rotter?

Rottebesøg i en bolig kan udvikle sig til en omfattende og langvarig sag. De formerer sig hurtigt, og de er fantastiske til at undgå fælder og lignende - og man kan desværre ikke lægge gift i en bolig, blandt andet fordi en død rotte kan lugte aldeles forfærdeligt. Derfor er det vigtigt, at vi kommer i gang med bekæmpelsen med det samme.

 

Når du har kontaktet varmemesterkontoret, sker følgende:

 

  • ALBOA anmelder sagen til kommunen, og i nogle tilfælde rykker kommunens skadedyrsfirma ud og hjælper med at lokalisere årsagen til rotteangrebet.
  • ALBOA iværksætter bekæmpelsen af rotterne i løbet af tre arbejdsdage - hvis det gælder rotter udendørs.
  • Har du rotter indendørs - iværksætter vi bekæmpelsen omgående. ALBOA rekvirerer altid et professionelt skadedyrsfirma, når du har rotter inde i boligen.

 

Et rotteangreb medfører naturligvis en mængde spørgsmål for den, der bliver udsat for det. Vi har i det nedenstående samlet nogle af de meste almindeligs spørgsmål og forsøgt at svare så godt som muligt på dem.

 

Hvordan bekæmper ALBOA et rotteangreb?

 

Vi arbejder efter førstehjælpens princip om som det første at standse ulykken. Derfor er det første vi går igang med at finde årsagen til, at der er kommet rotter. Ofte kan vi identificere rotternes veje ved hjælp af indblæsning af røg eller med farvet vand. I nogle tilfælde får vi en kloakmester til at lave en TV-inspektion af kloaksystemet.

 

Når vi har fundet bruddet, så går vi i gang med at udbedre. Det kræver nogle gange en opgravning og udskiftning af kloakrør uden for huset. Det kan også kræve, at vi i selve boligen er nødt til at fjerne dele af gulve, køkkener eller lignende.


Når ulykken er standset, så sætter vi fælder op, som har til formål at fange de tilbageblevne rotter. Det er næsten altid en langsommelig proces, da rotterne er ekstremt mistænksomme, og der går nogen tid, inden de går i fælderne.

 

 

Kan jeg få økonomisk hjælp til genhusning, hvis jeg ikke ønsker at blive boende, mens ALBOA bekæmper rotteangrebet?

 

Nej, desværre er det normalt for egen regning, hvis du ønsker genhusning - her gælder samme regel som ved brand- og vandskader. Det er lejer selv eller lejers indboforsikring, der etablerer og betaler genhusning.


Der kan dog være meget sjældne undtagelser, hvor ALBOAs forsikring tilbyder genhusning. 

 

 

Jeg har små børn, kan jeg blive boende, mens I bekæmper rotteangrebet?

 

Ja, man kan sagtens blive boende, men man bør sørge for, at børnene ikke har adgang til de steder, hvor rotterne har været, før der er blevet gjort grundigt rent. Når spædbørn sover, bør det foregå i lokaler, hvor rotterne ikke kan komme ind. En løsning kan være et myggenet eller lignende over vuggen/sengen.

 

 

Hvordan skal jeg gøre rent efter rotterne?

 

Rotter kan overføre sygdomme gennem deres urin - og du kan ikke nødvendigvis se, hvor de har tisset. Det er vigtigt, at du gør omhyggeligt rent, hvis der har været rotter i din bolig eller dit kælderrum. Du bør vaske alle borde og overflader, som kommer i kontakt med rotter. Brug Rodalon eller Klorin eller lignende. Du bør kassere fødevarer som har været i kontakt med rotter. Dog kan du sagtens benytte dåser, glas, flasker og forsvarligt indpakkede fødevarer, hvis du vasker det af udenpå inden åbning. Du skal altid have gummihandsker på, og hvis der har været rotter efter en oversvømmelse i kælderen, skal du have gummistøvler på, når du rydder op. 

Dokumenter