Forsikring

Forsikring

-  private forsikringsforhold

 

Familie-/indboforsikring

Som det er oplyst tidligere, opfordrer vi til, at alle lejere tegner en privat indboforsikring, da der er en række skadesituationer, hvor det er lejers egen forsikring, der skal dække udgifterne.

Læs mere hér

Renoveringsopgaver

lfm. renovering og ombygning af den ejendom du bor i, forsøger boligselskabet og håndværkerne i størst muligt omfang at udføre arbejdet til mindst mulig gene for beboerne. Dog kan det ikke undgås, at der vil være gener i form af støj, støv og mindre gangarealer. 

Hvis boligen rammes af en skade, kan genhusning komme på tale.

Læs mere hér

Hvor skal jeg tegne en indboforsikring?

Der findes mange forskellige udbydere på det danske forsikringsmarked, hvorfor det er svært at anbefale et bestemt forsikringsselskab.

 

Forsikrings- og pensionsselskabernes brancheorganisation "forsikring & pension", har udarbejdet et onlineværktøj, hvor du kan sammensætte en forsikringspakke, der matcher netop dit behov og sammenligne priser og vilkår mellem de forskellige udbydere.

 

Du kan finde dette værktøj på www. forsikringsguiden.dk.

Hvordan skal du forholde dig, hvis der sker en skade?

Afhængig af hvilken skader der sker og hvornår du opdager den, er der visse forholdsregler du skal være opmærksom på.

Læs mere hér