Boligstøtte

Boligstøtte

Hjælp til betaling af huslejen

Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Det er Udbetaling Danmark, der administrerer boligstøtten.
 

Der findes to slags boligstøtte:

 

Boligydelse er for husstande, hvor der bor personer, der får udbetalt folkepension eller førtidspension, hvis den er tilkendt, eller der er påbegyndt en sag herom inden 1. januar 2003.

 

Boligsikring er for øvrige husstande, herunder efterlønsmodtagere og personer, der er tilkendt førtidspension efter 1. januar 2003.

 

Om du kan få boligstøtte – og beløbets størrelse afhænger af:

 

  • Lejlighedens størrelse.
  • Huslejens størrelse.
  • Antal hjemmeboende børn.
  • Husstandens indkomst og formue.

 

Få en hurtig beregning af dine økonomiske muligheder.

På www.borger.dk kan du få en hurtig beregning af, hvad du kan få i boligstøtte. Det kan være en god måde at tjekke og forstå den boligstøtte, som du måske allerede får. Du kan også bruge hjemmesiden til at få lavet en beregning af dine økonomiske muligheder, før du eventuelt skriver under på en ny lejekontrakt.

 

Gå ind på:

www.borger.dk og under punktet genveje, vælger du ”Boligstøtte”, herefter ”Vil du søge boligstøtte”.

Udklip Bopligstøtte