Fraflytningssyn

Fraflytningssyn

I god tid før din fraflytning, sender vi dig en indkaldelse til syn. Her vil en repræsentant fra ALBOA gennemgå din bolig, sammen med dig. Vi opfordrer dig til at deltage, men er du alligevel forhindret beder vi dig sørge for, at repræsentanten har en nøgle og din tilladelse til at gennemføre synet uden dig. 

 

Har du ikke afleveret en nøgle til formålet, rekvirerer vi en låsesmed for din regning.

 

Din egen indsats sparer dig penge

Har du vedligeholdt din bolig, er du godt stillet.

 

Inden fraflytningssynet skal du sørge for at boligen er ordentligt rengjort. 

 

Der skal rengøres i alle kroge og kanter, ned bag og imellem radiatorer, alle skabe indvendigt og udvendigt, køleskabe og ovn indvendig, udvendig og bagved.

Saniteten i badeværelset skal være rent og fri for kalk.

Kælder, loftsrum og evt. garage/carport skal ligeledes være ryddet og rengjort. 

 

Er rengøring af boligen ikke godt nok, rekvirerer vi rengøring og pålægger udgiften på din flytteopgørelse. 

 

Det samme gælder haven. Den skal være pæn, vedligeholdt og ryddet for de ting som ikke tilhører lejemålet. Hækken og græsset skal være klippet. 

 

Er arbejdet i haven ikke godt nok, rekvirerer vi en gartner og udgiften vil blive pålagt din flytteafregning. 

 

Husk at aflevere alle nøgler, nøglekort og brikker - både til boligen, kælderen, vaskehus o.lign. 

 

Hvem betaler istandsættelsen?

Hvem der skal betale for normalistandsættelsen afhænger af, hvor længe du har boet i lejligheden.
I ALBOA overtager afdelingen udgiften til normalistandsættelse med 1 % om måneden i den periode, du bor i lejligheden. Det betyder, at afdelingen overtager den fulde udgift til normalistandsættelsen efter otte år og fire måneder.


Slid og ælde betales af afdelingen.

Mislighold skal altid betales fuldt ud af fraflytteren.


Eksempel:
Du har boet i lejligheden i 4 år og 2 måneder - altså 50 måneder i alt.
Fraflytningsrapporten lyder på maling af lofter og vægge og rengøring efter håndværkerne - prisen er kr. 10.000. Desuden skal brusenichen afkalkes pris kr. 800.

Din udgift bliver:
Normalistandsættelse 10.000 - fratrukket afdelingens andel 50 mdr. x 1%, altså 50% = kr. 5.000
Mislighold: bruseniche kr. 800
I alt kr. 5.800

 

Mislighold

Mislighold betales af dig som den fraflyttende lejer. 

 

Fejlagtigt brug

Fejlagtig brug kan f.eks. være en dør, køkkenlåge, eller væg med klistermærker på.

 

Fejlagtig vedligehold

Fejlagtig vedligehold kan f.eks. være vægmaling på træfodspaneler, gulv, stikkontakter mm. 

 

Uforsvarlig adfærd

Uforsvarlig adfærd kan f.eks være en dør brugt som målskive for dartpile eller ulovligt udført el-arbejde. 

 

Manglende vedligehold

Manglende vedligehold er ikke nødvendigvis det samme som mislighold. Hvis der opstår skader eller forringelser på grund af den manglende vedligehold, vil udgiften komme på fraflytters regning.