Flytteopgørelsen

Flytteopgørelsen

Senest 14 dage efter fraflytningssynet modtager du et prisoverslag. dette prisoverslag er et estimat på din del af istandsættelsen. 

Når vi har modtaget alle fakturaer vedrørende din flytning og istandsættelse, vil du modtage den endelige opgørelse. 

 

Opgørelsen viser, hvad du skal betale i forbindelse med flytningen. Det er typiskvand og varme, eventuel mislighold og din del af istandsættelsen. 

 

Skal du have penge tilbage overfører vi beløbet til dig.

Skal du betale ALBOA penge, medsender vi oplysninger om indbetaling.