Fortællinger

Repræsentantskabsmøde gav færre afdelinger

Antenneforening og el-ladestandere var blandt emnerne på årets sidste repræsentantskabsmøde, som også bød på en afdelingssammenlægning og to timers tema om, hvordan Aarhus og ALBOA udvikler sig.

 

 

Mens verdensmesterskabet i fodbold rullede over skærmen, havde 97 beboerdemokrater tirsdag den 29. november valgt at bruge aftenen på ALBOAs repræsentantskabsmøde. I en tid med inflation og stigende elpriser var der nok at diskutere på mødet, som – som noget nyt – fandt sted på Hotel Comwell.

                      ALBOAs formand, Carsten Bach Mikkelsen, indledte mødet med bestyrelsens mundtlige beretning: Efter corona har ALBOA igen kunnet holde afdelingsmøder, og deltagelsen er tilbage på niveauet, fra før coronavirussen ramte os. Set over alle ALBOAs afdelinger deltager omkring 2000 beboere i afdelingsmøderne. Det er mange mennesker, men der er plads til endnu flere, konstaterede Carsten Bach Mikkelsen.

                      Økonomien i ALBOAs afdelinger mærker også inflationen og de negative renter. ALBOAs afdelinger har en opsparing på 550 millioner kroner. Det er penge, som er henlagt til fremtidens nye døre og tage. Men det er også penge, som i 2021 er blevet ramt at uroen på de internationale kapitalmarkeder – negative renter har ramt mange danskere, og det gælder altså også afdelingernes opsparing til vedligehold. I 2021 var afkastet af opsparingen negativt med 0,84 procent eller 6,3 millioner kroner. Tidligere har formueafkastet altid været positivt, og det negative afkast rammer afdelingernes budgetter. ALBOA har også oplevet, at inflationen rammer igangværende bygge- og renoveringssager i form af stigende materialepriser.

   ALBOA har valgt at spare forskellige steder. Blandt andet er den årlige pensionistfest samt et tilskud til spisning til afdelingsmøderne sparet væk.

 

 

Stor renoveringsaktivitet 

Renoveringsaktiviteten er fortsat stor i ALBOA. Særligt energirenoveringer er en rentabel ide med de stigende el-priser in mente. ALBOA er næsten færdig med at renovere Kærgårdsparken i Solbjerg, i Abildgade er beboerne begyndt at flytte tilbage igen efter en totalrenovering, som også betød genhusning for beboerne i samtlige 79 boliger. ALBOAs ældste afdeling – afdeling 1 i hjertet af Viby – har fået en stor omgang blandt andet med et ekstra lag isolering. Også her er renoveringen ved at være færdig.

Nye renoveringer er på vej – det gælder blandt i afdeling 49 i Håndværkerparken og i Råhøjparken i Stavtrup, hvor beboerne har stemt ja til store renoveringer. Andre renoveringer er undervejs. De mange renoveringer er et resultat af de mange Landsbyggefonds-penge, som regeringen frigjorde, kort efter at corona ramte, fortalte Carsten Bach Mikkelsen.

                      Overordnet får omkring 2000 af ALBOAs 7500 boliger en grad af renovering i de kommende år.

 

Antenneforening og el-ladestandere

Forviklingerne omkring leveringen af tv-signal og internet har fyldt meget i slutningen af 2022. Årsagen er en uoverensstemmelsen mellem Stofa og Aarhus Antenneforening om ejerforholdet af kabelnettet i Aarhus, forklarede Carsten Bach Mikkelsen.

                      ”ALBOAs administration har været til en række møder med begge parter. For os har det vigtige været at sikre, at der også er et tv-signal hos ALBOAs beboere efter 1. december (2022, red.) fra enten Vios eller Stofa.”

 

                    

 

El-ladestandere har på flere af de seneste repræsentantskabsmøder været et emne, som har fyldt en del. ALBOA ansøgte i november 2021 om statslig medfinansiering af ladestandere i ALBOAs afdelinger. Carsten Bach Mikkelsen kunne fortælle, at ansøgningen har givet pote - ALBOA har fået et tilskud på 798.531 kroner fra Bolig- og Planstyrelsen til at etablere i alt 112 ladestandere.

                      ALBOA holdt den 24. februar et informationsmøde for bestyrelserne i fem afdelinger, som var oplagte kandidater til at få opsat el-ladestandere. Det var dog ikke alle afdelinger, som var interesseret. Indtil videre har tre afdelinger sagt ja til at opsætte ladestandere – Vejlby Vest, Tranbjergparken og Søndervangen.

                      Flere afdelinger vil komme til i løbet af 2023. ALBOA er længst i processen i Tranbjerg, hvor laderne er ved at være sat op.

 

For og imod forslag

Næste punkt på dagsordenen var to forslag. Første forslag var afstemning om en sammenlægning af tre afdelinger – 18, 19 og 27 – i Ny Vestergårdsparken i Viby. De tre afdelinger havde alle stemt for sammenlægningen Det samme gjorde ALBOAs repræsentantskab: To stemte imod, resten stemte for, og dermed blev tre afdelinger til én.

                      Næste forslag kom fra en gruppe ved navn ’Miljø i ALBOA’. Susan Jessien redegjorde for, hvad gruppen ville og deres forslag til støtte. Forslaget gik ud på, at ALBOA skulle årligt skulle afsætte 250.000 kroner til at understøtte grønne initiativer i afdelingerne. Pengene skulle kunne søges af alle beboere, og et udvalg bestående af 3-5 personer skulle så tage stilling til forslagene.      Efter en del diskussion stemte repræsentantskabet nej til forslaget – 46 stemte imod, 27 stemte for.

 

 

                    

  Hele denne første del af mødet var klaret på lidt over en time. Efter en kort pause fulgte et to timer langt temamøde om udviklingen af Aarhus som by. Aviaja Sigsgaard fra Landsbyggefonden og Anders Leth Nielsen fra Aahus Kommune holdt oplæg og repræsentantskabet diskuterede ivrigt byudviklingen i Aarhus og i ALBOA.

 

Hvis du vil læse mere om den del af repræsentantskabsmødet, kan du klikke her

 

Klokken 22.00 sagde dirigent Rene Skau Bjørnsson tak for mødet.