Fortællinger

Nyt bestyrelsesmedlem

Henning Skaarup

 

Nyt medlem af ALBOAs bestyrelse: Mød Henning Skaarup

 

ALBOAs repræsentantskab valgte den 31. maj 2022 Henning Skaarup som nyt medlem af ALBOAs bestyrelse. Her et kort interview med Henning.

 

Hvorfor valgte du at stille op til ALBOAs bestyrelse?

 

Jeg har gennem 12 år været medlem af den lokale bestyrelse i Byvangen, afdeling 8, både som menigt medlem og som formand. Igennem dette arbejde er min interesse for alment boligbyggeri skærpet, og derfor var det naturligt at stille op til ALBOAs bestyrelse.

 

Hvad kan beboerne forvente af dig?

 

Som nyvalgt medlem på det yderste mandat, så vil jeg nok som udgangspunkt være lidt ydmyg overfor opgaven. Jeg har heller ikke en idealistisk forestilling om at kunne ændre den måde, det almene område er skruet sammen på. Jeg håber dog, at jeg hist og her kan være med til at sætte lidt aftryk på udviklingen – Det er jo derfor, jeg har stillet op til ALBOAs bestyrelse.

 

Hvad er dine mærkesager?

 

Mine mærkesager er økonomi, energi og miljø. Jeg har selv en økonomisk baggrund, og jeg håber, jeg kan være med til at skabe en bredere forståelse for, hvordan økonomien er skruet sammen i den enkelte afdeling. Jeg har været med til at implementere en solcelleløsning i Byvangen og deltager også i en gruppe, der arbejder lidt bredere med miljø indenfor ALBOA.

 

R1A0785

 

Hvilke styrker ser du i den almene boligform?

 

Ideen med den almene sektor er gode, billige og spekulationsfrie boliger. Samtidig er der masser af muligheder for lokal indflydelse og medbestemmelse. Den almene bolig er et vigtigt element i et mangfoldigt udbud af boliger i form af ejerbolig, andelsbolig, private lejeboliger og altså almene lejeboliger. Der er bygget alt for lidt alment boligbyggeri indenfor de seneste 10-15 år.

 

Hvilke svagheder ser du i den almene boligform?

 

Der har gennem mange år været en voksende politisk styring af området. Kommunens anvisningsret har givet nogle bebyggelser en social slagside, som igen har været med til at give disse områder et dårligt omdømme. Der skal være flere til at løfte den boligsociale opgave.

 

Hvilke udforinger ser du for den almene boligform?

 

Vi skal sørge for gode attraktive boliger, og vi skal have gjort noget ved det dårlige renomme, som ofte forbindes med almene boliger. Faktisk har vi både de gode boliger og de stærke fællesskaber – det skal styrkes og understøttes.

 

Hvilke muligheder ser du for den almene boligform?

Det er vigtigt at fastholde og udbygge den almene sektor. Jeg kunne måske forestille mig, at vi sagde nej tak til kommunale tilskud ved etablering og selv stod for al finansiering. Det vil så betyde, at vi skal have den politisk styring kraftigt reduceret.

 

Hvad vil have din fokus her i den første tid?

 

Jeg vil gerne bruge lidt tid på at lære organisationen bedre at kende, hvorefter jeg håber at kunne bidrage med nogle af mine kompetencer.

 

Hvor længe har du boet i ALBOA?

 

Da jeg var ung, boede jeg i et par år i et bofællesskab i Næringen, og så har jeg boet de sidste 13 år i Byvangen.

 

Hvad laver du til daglig?

 

Til daglig arbejder jeg som økonom i Teknik og Miljø, Aarhus Kommune.

 

 

Blå bog:

Navn: Henning Skaarup

Alder: 65

Familie: single med to voksne børn

 

Fritidsinteresser

Jeg bruger meget tid i min kolonihave, hvor et gammelt hus og ønsket om en stor køkkenhave kræver sit. Jeg er medlem af Natur- og kogræsserforening, hvor jeg kombinerer natur og bøffer. Og så spiller jeg hyggetennis i Stavtrup Tennisklub.