Fortællinger

ALBOA har fået ny formand

ALBOA har fået ny formand: Interview med Carsten Bach Mikkelsen

ALBOAs repræsentantskab valgte tirsdag den 31. maj 2022 Carsten Bach Mikkelsen til ny formand. Her kan du læse et interview med den nye formand.

Tillykke med valget. Hvad betyder det for dig at være valgt som formand for ALBOA?

 

Jeg er meget glad for, at ALBOAs repræsentantskab har valgt mig som formand. Jeg har boet i boligforening næsten hele mit liv, og jeg synes, den almene boligtanke har så meget at tilbyde, så jeg glæder mig meget til at stå i spidsen for ALBOA.

 

 

Hvad skal ALBOA kunne?

 

I min optik består ALBOA grundlæggende af to dele, som tilsammen udgør et hele. ALBOA er på den ene side en forening, der skal indeholde trivsel, fællesskab og naboskab. På den anden side er ALBOA en forretning, hvis fokus er ordentlighed, rentabilitet og effektivisering. ALBOA skal kunne få de to ender til at mødes.

 

 

Hvordan vil du være formand?

 

Jeg vil gerne være en formand, der når ud til beboerne. Selvom vi er lokale, så er der stadig mange, som synes, vi er for store, og at det var bedre i gamle dage. Sådan skal det ikke være. Det er vigtigt, at man føler sig hørt.

R1A0837

Hvilke styrker ser du i den almene boligform?

 

Den almene boligform har en lang historie. De fleste boligforeninger er dannet i tiden omkring anden verdenskrig, og der har været mange udfordringer siden da, men vi har overlevet dem alle og står her stadig i dag. Jeg tror, det er fordi, vi repræsenterer en ide, som er grundlæggende rigtig god: Gode og spekulationsfrie boliger, som er til at betale for almindelige mennesker. En almen bolig giver også mulighed for medbestemmelse for hele boligområdet. Og så ser jeg det som en styrke for ALBOA – og de fleste andre boligforeninger - at vi har en stærk lokal tilstedeværelse. Alle vores afdelinger ligger indenfor en radius af 20-25 kilometer.

 

 

Hvilke svagheder ser du i den almene boligform?

 

Nogle af vores styrker er på en måde også vores svagheder: Det kan være svært at forklare den almene boligform i en verden, som i periode handler meget om flexlån og friværdi. Jeg oplever, at jeg ofte skal begynde helt forfra, når jeg skal forklare min boligform.

Vi må også kigge indad – vores lange historie skal ikke blive en sovepude, vi må og skal udfordre os selv og vores værdier, så vi fornyer os selv.

 

 

Hvilke muligheder ser du for den almene boligform?

 

Den almene boligform er stadig meget relevant. Vores områder er unikke ved det, at vi har beboerhuse i mange af dem. ALBOA har 30 beboerhuse, hvor man kan dyrke fællesskabet, og det tror jeg, mange har lyst til. En anden mulighed er den digitale transformation, som vi er godt på vej ind i. Vi har også en mulighed for at rykke på den grønne dagsorden.

 

 

Hvor længe har du boet i ALBOA?

 

Jeg har boet i ALBOA i 39 år, fordelt på flere perioder. Samt 3 år i Aarhus omegn.

 

 

Hvad laver du til daglig?

 

Jer er intern leder i Kolding Industri Værktøj ApS. Jeg har ansvaret for vores ekspedition, varemodtagelse, lager, forsendelse og bogholderi.

Navn: Carsten Bach Mikkelsen

Alder: 49 år

Familie: Gift med Karina. Tilsammen har vi fire drenge, som alle er flyttet hjemmefra.

Fritid: Jeg er ivrig campist og bruger så meget tid som muligt på campingpladsen. Jeg er også medhjælper i Revykompagniet Sønden.