Digital post

Digital kommunikation

ALBOA får nye muligheder for digital kommunikation

”Ny Digital Post – nu kan de almene boligorganisationer tilsluttes ordningen” - sådan skrev BL i årets første kvartal, og dermed var der endelig åbnet op for at boligorganisationerne kunne benytte sig af digital kommunikation igennem løsningen.

 

Men hvad har det egentlig af betydning for ALBOA som organisation?
Så snart løsningen er tilsluttet har vi mulighed for at kommunikere digitalt med beboerne igennem løsningen. Blandt andet kan vi som noget nyt fravige kravet om fysisk post på påkrav og opsigelser, hvilket både letter arbejdsgangen hos medarbejderne, men også giver en besparelse på papir- og portoforbruget. I ALBOA er der på nuværende tidspunkt en udgift på papir og porto på næsten 500.000 årligt.

Derudover betyder tilslutningen, at vi har mulighed for at skabe en mere bæredygtig og sikker drift, som imødekommer den grønne omstilling og styrker organisationens økonomi og service.

Hvornår og hvordan tager ALBOA ny Digital post i brug? 
For at benytte ny Digital post kræver det beboernes CPR-nr. Dem er vi i fuld gang med at indsamle.

Der er 7400 husstande i ALBOA. Derfor tager vi overgangen i etaper, så vi kan yde den service, vi skal. Først når vi har indsamlet CPR-numre på alle vores beboere, begynder vi at udsende post digitalt. Vi har en forventning om at kunne kommunikere digitalt med 90% af vores beboere.

Hensynet til ældre og handicappede, der er fritaget for digital post, er vi i den grad opmærksomme på. Vi vil selvfølge sikre at de, der er fritaget får deres post som vanligt.

 

Beboere skal udfylde denne formular