Ansættelsesprocessen

Job i ALBOA

Ansættelsesprocessen

Vi modtager desværre ikke ansøgninger pr. e-mail.

Hvis du ønsker at søge en opslået stilling, skal vi bede dig om at følge vejledningen i stillingsopslaget.

Hvis du ønsker at sende en uopfordret ansøgning, opfordrer vi dig til at tilmelde dig vores Jobagent, som du finder her.

 

En kort beskrivelse af vores ansættelsesproces:

 

Ansættelsesudvalg

Vores ansættelsesudvalg består typisk at ansatte i ALBOA, men det sker indimellem at vi har beboerrepræsentanter eller eksterne samarbejdspartner med. Når det er tilfældet, vil det fremgå af indkaldelsen til samtalen.

Ansættelsesudvalget har adgang til ansøgernes personoplysninger (ansøgning, CV og de personlige oplysninger, som er indtastet).  

 

Samtaler

I rekrutteringsprocessen gennemfører vi samtaler, hvor fokus er på både dine faglige og personlige kompetencer set i forhold til den aktuelle stilling.

Vi noterer nogle af de oplysninger, som kommer frem under samtalen/samtalerne og bruger disse i vores vurdering af, om du skal tilbydes stillingen.

 

Personlighedstest

I forbindelse med ansættelsesprocessen benytter vi os ofte af Garudas fokusprofil. Link til dette tilsendes i forbindelse med indkaldelse til samtalen og en uddybning og gennemgang vil typisk være en del af samtalen.

Det sker indimellem, at vi ønsker at bruge andre eller flere test, hvis det er tilfældet vil det enten fremgå af vores stillingsopslag eller vil blive aftalt ved 1. samtale. 

 

Indhentelse af oplysninger og referencer

I forbindelse med ansættelsesprocessen søger vi muligvis efter relevant offentliggjort information på internettet om dig, herunder f.eks. LinkedIn, Facebook og lignede sociale medier. Eventuel behandling af sådanne oplysninger sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.
1, litra f og artikel 9, stk. 2, litra e.

Hvis vi ønsker at søge oplysninger om dig hos f.eks. en tidligere arbejdsgiver via referenceindhentning, spørg vi dig om samtykke hertil først.

I det følgende kan du læse om vores behandling af dine personoplysninger, når du sender en ansøgning eller tilmelder dig vores jobagent.