Aktuelt

ALBOAs repræsentantskab sagde ja til færre møder

En smuk forårsaften var ikke nok til at afholde 71 beboerdemokrater fra - tirsdag den 23. maj - at bruge tre timer på at deltage i ALBOAs repræsentantskabsmøde.

                      Mødet fandt sted på Hotel Comwell og ALBOAs formand, Carsten Bach Mikkelsen, indledte med bestyrelsens beretning: Renoveringer og nybyggerier har fyldt meget – renoveringerne af Kalkærparken, Abildgade og Kærgårdsparken er alle blevet færdige i det forgangne år. Samtidig er nye store renoveringer gået i gang – det sker i Håndværkerparken, i Råhøjparken og i Vejlby Vest.

                      ALBOA er blevet 73 boliger større i 2022. To nybyggerier er blevet færdige, i alt 73 boliger på to separate adresser Ceres Allé og Lone Kellermannsgade. Administrativt har ALBOA samlet de to byggerier i én afdeling, som har fået navnet afdeling 83, Ceresbroen.

 

 

Stigende mødeaktivitet

Beboerdemokratiet har det tilsyneladende godt i ALBOA. I hvert fald kom der 2095 beboere til årets afdelingsmøder i 2022. I forhold til 2021, hvor der i alt var 1869 deltagere, er det en stigning på 12 procent.

”Som formand for en forening, som baserer sig på fælleskab og frivillighed, er jeg glad for, at flere tager del i beboerdemokratiet,” kommenterede Carsten Bach Mikkelsen.

”Og endnu flere er selvfølgelig velkomne. Jo flere vi kommer, jo stærkere er vi.”

Afdelingsmøderne betød også mange nyvalgte bestyrelsesmedlemmer: ALBOAs beboere valgte i alt 263 personer til at sidde i en bestyrelse. Det er også en stigning i forhold til 2021, hvor ALBOA havde 249 bestyrelsesmedlemmer. Fem afdelinger kunne ikke vælge en bestyrelse. Det er et fald i forhold til 2021, hvor 12 afdelinger endte uden bestyrelse.

                      Et sted bliver der et årligt møde færre – i hvert fald af den formelle slags: Repræsentantskabet stemte nemlig for en vedtægtsændring, som betyder, at ALBOA kun skal afholde et årligt repræsentantskabsmøde. Tidligere var der to om året. Efterårets repræsentantskabsmøde bliver erstattet af møde i en mere fri form: et temamøde eller en workshop.

 

Strøm i ALBOA

I 2021 var 13 procent af alle nye solgte biler drevet af el. I 2022 var tallet steget til 21 procent. I Norge er elbiler det nye normal: I 2022 var 79 procent af nye solgte biler drevet af el. Elbilerne kommer, og det er en udvikling, som ALBOA har taget bestik af, fortalte ALBOAs formand.

”Vi har været heldige at få del i en statslig udviklingspulje: Vi har indtil videre fået et tilskud på 1.129.750 kroner fra Bolig- og Planstyrelsen, som er gået til at etablere i alt 151 ladestandere i indtil videre 13 afdelinger. Vi har holdt mange møder med afdelingerne og afdelingsbestyrelserne for at præsentere tilbuddet og muligheden. Det har været vigtigt for os, at vi har haft afdelingsbestyrelserne med, og det er ikke alle afdelinger, som har ønsket at medvirke. Det kan der være gode grunde til, og det har vi selvfølgelig respekteret. Mange – og mange fremtidige – beboere efterspørger muligheden for at lade op. Jeg tror, nem adgang til en ladestander på lidt længere sigt kan blive et argument for at flytte i en almen bolig, så jeg mener, det er en retning, vi skal gå i.”

 

Efter mange år som medlem af ALBOAs bestyrelse var dette Troels Munthes sidste repræsentantskabsmøde.

 

 

Digital post

Beretningen indeholdt også toner fra fremtiden. I 2023 og fremover begynder ALBOA på overgangen til digital kommunikation, fortalte Carsten Bach Mikkelsen.

                      ” Vi går den digitale vej af flere grunde. Dels har vi en enorm årlig portoudgift og udgift til kopiering, print. Dels er der en sikkerhed i, at vi via digital post har dokumentation for, at posten er nået frem – det gælder huslejeopkrævninger, varslinger, og andre væsentlige lejedokumenter. Er man fritaget for digital post, så vil man naturligvis fortsat få breve, men ellers er ALBOA i lovgivningen blevet sidestillet med offentlige afsendere, og det betyder, at vi må sende alt til den digitale postkasse.”

ALBOAs administration har arbejdet på overgangen i 2022, og det er en overgang, som kræver et stort forarbejde. For at sende digital post til en beboer skal ALBOA nemlig først have indhentet cpr-nummer fra hver enkelt beboer. Og det er altså noget, beboerne kommer til at se mere til fra i år og næste år.

 

Inflation

Efter Carsten Bach Mikkelsens beretning orienterede ALBOAs direktør, Peter Hebroe, om økonomien i ALBOA og i ALBOAs afdelinger.

Begge regnskaber var præget af inflationen og af forvaltningen af den halve milliard kroner, som ALBOAs afdelinger har opsparet til fremtidigt vedligehold. De mange penge er investeret i obligationer. Kursen på obligationer faldt relativt meget i 2022, hvilket – i afdelingernes regnskab – betød et kurstab på 49,8 millioner kroner. Imidlertid har Bolig- og Planstyrelsen udstedt en ny bekendtgørelse, der omhandler ændring af den regnskabsmæssige behandling af kurstab og kursgevinster. Ændringen betyder, at tab ikke – som tidligere – skal betales direkte af beboerne, men i stedet bogføres i opsparingen, som dermed faldt i 2022. 

ALBOA mærker inflationen på mange områder. Generelt stiger udgifterne med mellem 5% og 10% i forhold til de faktiske 2023 priser. Det gælder både for afdelingerne og for ALBOA som boligorganisation, hvilket betyder, at administrationsbidraget for første gang i fire år også stiger.

 

 

Repræsentantskabet valgte Linda Ege (t.h. i billedet) som nyt medlem af ALBOAs bestyrelse.

 

 

Valg til ALBOAs bestyrelse

I alt fire medlemmer af ALBOAs bestyrelse var på valg til dette repræsentantskabsmøde. Et mangeårigt medlem af ALBOAs bestyrelse, Troels Munthe, havde inden mødet bekendtgjort, at han ikke ønskede genvalg. Det betød, at der var en plads ledig i bestyrelsen.

                      I alt var der syv kandidater til de fire pladser, og afstemningen faldt ud således:

                     

                      51 stemmer – Linda Ege (nyvalgt)

                      50 stemmer – Kim Skov Jensen (genvalgt)

                      39 stemmer – Mads Madsen (genvalgt)

                      38 stemmer – Henning Skaarup (genvalgt)

 

Desuden var der 18 stemmer til Karin Filucka Anuuk Andersen, 15 stemmer til Inger-Lise H. Jensen og fem stemmer til Simon Olesen. De tre blev – i nævnte rækkefølge – valgt som suppleanter til ALBOAs bestyrelse.