Aktuelt

ALBOA inviterede skoleelever på rundvisning på en byggeplads

ALBOA inviterede en onsdag i maj eleverne fra to 8. klasser på rundvisning i Abildgade, hvor ALBOA i de seneste to år har renoveret 79 boliger. Formålet var at motivere og inspirere unge til at tage en erhvervsuddannelse gennem et besøg på en byggeplads. Her kunne de få indblik i, hvad det vil sige at arbejde som håndværker. Rundviseren var Thomas Pedersen fra Bytømreren, som er er hovedentreprenør på renoveringen. Eleverne kom fra Vorrevangskolen i Aarhus og Søndervangskolen i Viby.

Eleverne blev vist rundt på det seks etager høje lejlighedskompleks. Rundvisningen gik først hele vejen op på taget af den 22 meter høje bygning, hvor der var udsigt over hele Aarhus. Derefter fik skoleeleverne lov til at kigge ind i en af lejlighederne, hvor der gik håndværkere rundt og arbejdede.

Til sidst var der sodavand og mulighed for at spørge Jesper Axel fra Bytømreren ind til dagligdagen på en byggeplads. Eleverne spurgte blandt andet ind til løn, arbejdstimer, livet som håndværker, samt hvordan det er at være kvinde i branchen.

De 14-15 årige elever står det kommende år overfor valg af ungdomsuddannelse. Derfor foreslog byggerådgiver ved ALBOA, Preben Holm Christensen og de to boligsociale medarbejdere, Mette Tousig og Susi Sommer at invitere eleverne til Abildgade for at udforske mulighederne med en erhvervsuddannelse.

Undersøgelser fra Børne- og Undervisningsministeriet viser, at der i øjeblikket er stor mangel på elever og lærlinge. Mange erhvervsskoler oplever, at de ikke kan opfylde virksomhedernes efterspørgsel.

”I ALBOA vil vi gerne bidrage til at skabe flere lærepladser, men det er en udfordring at finde de rette kandidater,” fortæller Preben Holm Christensen.

Flemming Christiansen, som er konsulent fra Aarhus Tech, var også til stede ved rundvisningen. Han genkender problemet og synes, det er en god idé, at ALBOA lader de unge smage på arbejdslivet på en byggeplads, ”det er enormt vigtigt at informere de unge om, at de har andre muligheder end STX efter folkeskolen.”

Preben Holm Christensen synes arrangementet var en succes, ”alt i alt synes jeg, at det gik rigtig godt. De unge lyttede med, og jeg tror, de fik noget med hjem”.

Mette Tousig, Job- og uddannelsesvejleder i Viby Syd, er også tilfreds og siger om arrangementet:

”Job og uddannelsesvejlederne i den boligsociale indsats arbejder med at synliggøre erhvervsuddannelser over for unge og deres forældre. At opleve en byggeplads gør uddannelserne mere levende, og det gør det lettere for de unge at forestille sig, hvordan en karriere indenfor byggebranchen kan se ud. Det er derfor meget meningsfuldt at samarbejde med ALBOAs byggeafdeling om at synliggøre byggebranchen inden de unge træffer deres uddannelsesvalg. Vi har allerede planer om at udvide samarbejdet med flere arrangementer.”