Aktuelt

Repræsentantskabsmøde med workshop

På efterårets sidste dag mødtes ALBOAs repræsentantskab for at få en orientering om tilstanden i foreningen. På vegne af ALBOAs bestyrelse fortalte formand Michael Korsholm om de ting, der var sket siden sidst. I alt 58 stemmeberettigede medlemmer var tirsdag den 30. november mødt op på Hotel Scandic.

                      Et emne for mange beboere har været ladestandere til el-biler. I august 2021 var 20 procent af alle solgte biler rene elbiler. Andre 20 procent var hybridbiler. I alt 40 procent af nysolgte biler havde el i sig og altså en eller anden grad af behov for optankning. Behovet er der altså, og ALBOA arbejder i retning af mulige løsninger, fortalte Michael Korsholm.

                      ALBOA har en dialog med blandt andet AURA, som i forvejen leverer strøm til en stor del af ALBOAs boliger. Samtidig har ALBOA søgt en statslig pulje, som giver tilskud til etablering af ladestandere. Ladestandere er altså på vej, men præcist hvor og hvornår udrulningen vil ske, er stadig uafklaret, fortalte Michael Korsholm.

                      ”Vi ser med interesse på de ting, der sker på transportområdet, men vi er altså først og fremmest en boligforening. Vi vil gerne indgå i samarbejder med leverandører, som kan levere løsninger, men vi skal ikke selv stå for driften af løsningerne.”

 

 

Kortere ventelister

Formanden kunne også berette om ventelister, der bliver kortere. Der er ikke tale om tomme boliger, men der er tale om, at det nogle gange tager længere tid at leje boligerne ud.

                      ”Vores udlejningsafdeling fortæller, at de skal sende den samme bolig ud i flere tilbud end tidligere. Det tager længere tid og er generelt vanskeligere at få udlejet den gennemsnitlige ledige bolig.”

                      Renoveringer fylder også stadig meget i ALBOA. Flere afdelinger er i fuld gang med gennemgribende renoveringer. Det gælder Abildgade, hvor alle beboere er genhuset. Det gælder også Kærgårdsparken i Solbjerg, og det gælder ALBOAs ældste afdeling – afdeling 1 -  i hjertet af Viby.

                      Det seneste boligforlig frigjorde penge til renoveringer, og medmindre politikerne sætter en bremse på, så kommer der i fremtiden endnu flere renoveringer, fortalte Michael Korsholm.

 

 

Sammenlægning og salg

På dagsordenen var også to punkter til afstemning: Sammenlægning af to afdelinger i Beder – Byagerparken og Stenhøj, som er en mindre afdeling for sent udviklede. Hidtil har Stenhøjs beboerdemokrati været varetaget af en gruppe af pårørende, men gruppen har valgt at spørge Byagerparken om, om de kunne slå sig sammen. Det har Byagerparken sagt ja til og herefter var det altså op til ALBOAs repræsentantskabet at bekræfte den beslutning.

Troels Munthe fra ALBOAs bestyrelse anbefalede et ja, da det er en del af ALBOAs strategi at forfølge sammenlægninger af afdelinger. Indtil videre er der sket en håndfuld sammenlægninger, som har gjort, at 10 afdelinger er blevet til fire.

                      ”Vi har næste 80 afdelinger,” sagde Troels Munthe. ”…og inden for de næste år vil vi gerne reducere antallet af afdelinger med yderligere 15-20.”

                      Det andet punkt til afstemning var salg af et jordstykke. Gennem 50 år har en tankstation lejet et jordstykke på 250 kvadratmeter af Saralystparken i Højbjerg. Ejerne bag tankstationen havde tilbudt at købe jordstykket til en pris på 175.000 kroner, og den beslutning var nu op til repræsentantskabet at godkende. Repræsentantskabsmedlemmer fra Saralystparken var imod salget, men efter en del debat valgte repræsentantskabet alligevel at stemme klart ja til jordsalget.

                      Beløbet går i ALBOAs dispositionsfond, som er en solidarisk fond på tværs af ALBOAs afdelinger. Det er ALBOAs bestyrelse, som bestemmer, hvad dispositionsfondens midler konkret skal bruges til.

 

 

 

Workshop

Som noget nyt var de fremmødte beboerdemokrater fra begyndelsen af mødet blevet placeret ved gruppeborde med 6-8 mand. Formålet med inddelingen i grupper var at få sat gang i en samtale om, hvordan man skaber bedre og mere attraktive afdelingsmøder og i det hele taget en bedre kultur i afdelingerne.

 

                      Efter et indledende oplæg begyndte en livlig samtale ude ved bordene. Workshoppen mundede ud i en række forslag, som bliver behandlet i en arbejdsgruppe. ALBOAs bestyrelse har også resultaterne på dagsordenen på deres kommende seminar.

Klokken 22 kunne formanden hæve mødet.