Aktuelt

Undersøgelse viser tilfredse ALBOA-beboere

Man får god service i ALBOA. Det mener i hvert fald størstedelen af de 1064 beboere, som svarede på den digitale tilfredshedsundersøgelse, som ALBOA gennemførte i december 2020 og januar 2021.

I undersøgelsen stillede ALBOA en lang række spørgsmål. Blandt andet om hvordan den enkelte har haft det under Corona – både hvad angår kontakt til naboer, men også i forhold til informationsniveau og service fra ALBOAs administration og ejendomsfunktionærer.

Se det vedhæftede dokument for at se alle besvarelserne.