Aktuelt

ALBOA åbner igen for udlejning af gæsteværelser og selskabslokaler – men først fra 2. august

ALBOA har besluttet, at det fra mandag den 2. august igen skal være muligt at leje gæsteværelser og selskabslokaler.

 

ALBOA ville i sagens natur gerne kunne åbne tidligere, men det er ALBOA, der har ansvaret for driften og således for at brug af fællesarealer, beboerlokaler, igangsætning af aktiviteter sker forsvarligt i forhold risikoen for smittespredning og i forhold til overholdelse af forsamlingsforbuddet. ALBOA kan ikke sikre, at især forsamlingsforbuddet overholdes. Derfor åbner ALBOAs lokaler først, når forsamlingsloftet helt forsvinder. Altså fra mandag den 2. august.

 

Fra fredag den 14. maj kan du på mitALBOA reservere lokaler fra den 2. august og frem.

 

For alt ovenstående gælder, at Coronasituationen stadig er usikker. Vi må derfor tage forbehold for yderligere nedlukninger og forsamlingsforbud.