Aktuelt

Råhøjparken sagde ja til renovering til 168 millioner kroner

Nyt tag, nyt badeværelse og individuel ventilation. Det er blot nogle af de ting, som beboerne i Råhøjparken i Stavtrup kan se frem til. Det ligger fast, efter beboerne ved en urafstemning mandag den 16. november sagde klart ja til en gennemgribende renovering.

 

Råhøjparken er rækkehuse opført i 1989 og har altså i dag en række byggetekniske udfordringer, som renoveringen vil udbedre.

 

"En af udfordringerne er, at husene ikke er tilstrækkeligt stabile,” fortæller projektleder i ALBOA, Preben Holm Christensen.

 

”Tagkonstruktionen har ikke været afstivet ordentligt, og det har gennem årene medført revner i indervægge.”

 

En anden udfordring er fugt.

 

”I dag sikrer man badeværelser med en vådrumsmembran, men det gjorde man ikke i 1989,” fortæller Preben Holm Christensen.

 

”Det betyder, at der siver fugt ud i konstruktionen, og det kan resultere i skimmelsvamp. Projektet indeholder derfor helt nye badeværelser – med vådrumsmembran.”

 

Fugtproblemerne og indeklimaet generelt vil også blive afhjulpet af den individuelle mekaniske ventilation, som er en del af projektet.

 

Landsbyggefonden støtter
Når der er tale om byggetekniske fejl og mangler, så kan en almen afdeling forvente at få støtte fra Landsbyggefonden, som er den pengetank alle almene lejere indbetaler til. Det gælder også Råhøjparken.

 

Skulle Råhøjparken selv finansiere renoveringen, som har en samlet sum på 168,2 millioner kroner, så ville en gennemsnitlig bolig på 70 kvadratmeter få en huslejestigning på 29.0000 kroner årligt. Takket være Landsbyggefondens tilskud kan ALBOA holde huslejestigningen nede på 2300 kroner årligt.

 

Urafstemning
Under normale omstændigheder ville beboerne have truffet beslutningen på et almindeligt afdelingsmøde, men på grund af corona-situationen måtte beslutningen træffes ved hjælp af en urafstemning. ALBOA optalte mandag den 16. november stemmerne: 138 ud af 221 boliger havde afgivet deres stemme. Det giver en deltagelse på 62,4 procent. Med to stemmer til hver bolig var der 216 stemmer for og 52 stemmer imod. Seks husstande afgav kun en stemme og to stemmer var ugyldige.

 

For afdelingsformand, Finn Nissen, er det en milepæl i et projekt, som begyndte helt tilbage i 2013.

 

”Det har været en lang proces, så jeg er glad for resultatet og opbakningen, men jeg er da lidt forbløffet over, at næsten 38 procent af vores beboere ikke har taget stilling til et projekt, som får stor indflydelse på deres liv. Vi har brugt meget energi på at få lavet et tiltrængt projekt, så det skuffer mig lidt, selvom jeg glæder mig meget til, at vi kan komme i gang.”

 

Ifølge tidsplanen begynder projektet august 2022 og er færdigt december 2024.