Aktuelt

Udsættelse af repræsentantskabsmøde

På et ekstraordinært bestyrelsesmøde fredag 2. oktober besluttede ALBOA's organisationsbestyrelse at udskyde efterårets repræsentantskabsmødet pga. COVID-19 smittetal i Aarhus.

Repræsentantskabsmødet er udsat på ubestemt tid, indtil det igen er muligt at afholde mødet. 

 

For bestyrelsen er det afgørende, at den demokratiske proces finder sted med så mange til stede som muligt. Desuden skal det være forsvarligt og trygt for repræsentantskabet at møde op.

 

Beslutningen er truffet i tråd med ”Bekendtgørelse om fravigelse af regler på boligområdet som følge af coronavirussygdom 2019 (COVID-19)”. Bestemmelserne gælder indtil 15. december 2020.

Når forholdene tillader det, vil der blive indkaldt til ordinært repræsentantskabsmøde.

 

Michael Korsholm // formand
Peter Hebroe // direktør