Aktuelt

ALBOA skifter 900.000 mursten i Håndværkerparken

Cellesten var højeste mode, da man i 1981 begyndte opførslen af Håndværkerparkens to første afdelinger, afdeling 40 og 43. I alt 294 boliger blev dengang opført med cellesten. Desværre har det vist sig, at cellesten brugt i ydervægge har en tendens til at optage fugt, og derfor har en udskiftning af ydervæggen – klimaskærmen – været tiltrængt.

Den udskiftning kunne begynde, da beboerne i de to afdelinger den 10. marts 2022 stemte ja til en renovering med et budget på 53 millioner kroner – eller omkring 180.000 kroner per bolig.

Renoveringsprojektet begyndte i maj 2022, og ALBOA forventer, at projektet er afsluttet i april 2025. Formålet med renoveringen er at forbedre boligernes kvalitet og levetid samt at øge beboernes komfort og trivsel.

 

Forbedringer i renoveringen

 

·      Facaderenovering med helt ny klimaskærm: En af hovedkomponenterne i renoveringen er udskiftningen af al ydervæg. ALBOA har valgt kvalitetsmursten fra Randers Tegl. I alt udskifter ALBOA 900.000 mursten, som dækker et areal på 13846 kvadratmeter. Sammen med 720.000 liter mørtel giver dette boligerne en helt ny facade.

 

 

·      Forbedret isolering: Isoleringen af boligerne er blevet forstærket med 125 millimeter Isover, hvilket vil resultere i en højere isoleringsværdi og dermed øget energieffektivitet. 

 

 

·      Inddækning ved facadespring: Håndværkerparken ligger på et lettere kuperet terræn, og derfor er der mange facadespring i byggeriet. Det har vist sig at være et svagt punkt, og derfor har renoveringen forstærket facadespringene med zink-inddækning.

 

 

·      Etablering af dilationsfuger mellem lejlighederne: En ny tilføjelse i renoveringen er etableringen af dilationsfuger mellem lejlighederne, hvilket vil forhindre lydoverførsel og dermed øge beboernes komfort og privatliv.

 

·      Opgraderede tagrender og nedløbsrør: Alle tagrender og nedløbsrør er blevet udskiftet. ALBOA har valgt zink som det foretrukne materiale, hvilket sikrer holdbarhed og æstetisk appel.

 

·      Forbedret baldakin og gesims: Træbaldakin over indgangsdøre er blevet udskiftet med stålbaldakin, hvilket ikke kun giver en mere moderne æstetik, men også øger driftssikkerheden. Desuden er en ny zinkgesims blevet installeret, hvilket sikrer overgangen mellem tag og ydermur og giver et pænere udtryk.

 

 

 

Om renoveringsprocessen:

Renoveringen foregår uden genhusning af beboerne og gennemføres i et såkaldt slangerul, hvor den enkelte beboer i syv uger vil opleve renoveringen i sin bolig. Slangerullet sikrer en effektiv og organiseret proces, der minimerer ulemperne for beboerne. ALBOA ser frem til at kunne tilbyde nuværende og kommende beboere forbedrede boligforhold og en endnu bedre leveoplevelse.