Aktuelt

Repræsentantskabsmøde gav færre afdelinger

ALBOAs repræsentantskabsmøde debatterede Blackstone og blandingsforholdet i fremtidens Aarhus på et fredeligt møde, som også bød på to afdelingssammenlægninger.

 

118 beboerdemokrater havde onsdag den 20. november slukket tv’et for at sætte hinanden stævne og høre om udviklingen i ALBOA og i Aarhus.

 

På hotel Scandic berettede ALBOAs formand, Michael Korsholm, for forsamlingen. Han fortalte blandt andet om kapitalfonden Blackstone som er begyndt at opkøbe lejligheder i København for at hæve huslejen til hidtil usete højder. Det er en udvikling, som ALBOA som boligforening ikke bryder sig om, fortalte Michael Korsholm.

 

”Men udviklingen er en anledning til at minde om, hvorfor en række engagerede og helt almindelige mennesker i 1942 dannede det, som i dag er ALBOA. Det gjorde de, fordi almindelige mennesker også skal have gode boliger at bo i. Og fordi et stærkt og levende fællesskab befordrer liv med glæde og trivsel. Jeg forstår godt, at det kan fristende for danske private ejere at sælge til pengestærke kapitalfonde. Men det er en fristelse, som en almen boligforening aldrig skal tage stilling til. Vi vil ikke sælge, og vi kan ikke sælge. Vores almene model er spekulationssikker. Det er en kvalitet.”

 

 

Farvel og goddag

Formanden kunne også fortælle, at ALBOA står overfor et direktørskifte.

 

”Efter tre gode år har Svend Erik Møller valgt at stoppe fra den 1. februar 2020. Svend vil gerne have mere tid til fritid og sine 15 børnebørn. Så dette er altså Svends sidste repræsentantskabsmøde – tak for din altid energiske indsats, Svend.”

 

Som ny direktør har ALBOAs bestyrelse peget på en gammel kending i form af Peter Hebroe.

 

”Peter er 50 år, bor i Stavtrup og har været i ALBOA i over 13 år. Så det er en mand, der kender ALBOA. I sin tid i ALBOA har Peter været økonomichef og souschef, han er en sindig vestjyde med et Liverpool-rødt hjerte, og han er meget vellidt blandt medarbejderne. I ALBOAs bestyrelse glæder vi os meget til samarbejdet med Peter,” sagde Michael Korsholm.

 

 

Fire år mere i Viby Syd

Også på det boligsociale område er der sket nyt i det foregående halve år. Gennem de seneste otte år har ALBOA i fællesskab med Århus Omegn drevet en boligsocial indsats i Viby Syd. Indsatsen omfatter ALBOAs afdelinger i Søndervangen og Kjærslund. Den nuværende helhedsplan udløb med 2019, men Michael Korsholm kunne fortælle, at Viby Syd i oktober fik godkendt planen for endnu en fireårig indsats.

 

”ALBOA boligsociale team har arbejdet hårdt for at få en ny plan klar. Arbejdet har båret frugt, og beboerne kan nu se frem til yderligere fire år med boligsociale tilbud i deres nærområde. Det er jeg meget glad for. De boligsociale indsatser gør en stor forskel for mange beboere.”

 

Gennem flere år har ALBOA tilbudt økonomisk rådgivning til trængte beboere. En medarbejder har hjulpet beboerne med at lægge budget og eventuelt at få lavet aftaler med kreditorer. Det har i flere år kunnet lade sig gøre, fordi ALBOA fik penge fra staten til indsatsen. Siden 2016 har 181 beboere benyttet sig af rådgivningen, fortale Michael Korsholm.

 

”…og der er ingen tvivl om, at indsatsen har sparet både penge og menneskelig ulykke. Det er vigtigt for os – både økonomisk og menneskeligt – at vores beboere i de kommende år stadig har mulighed for at få denne hjælp. Nu er bevillingen udefra ophørt, men sammen med Århus Omegn og Århus Kommune har vi valgt at videreføre indsatsen, så den rækker til og med 2021.”

 

 

Fremtidens Aarhus

I sin beretning behandlede Michael Korsholm også byudviklingen i Aarhus. Det er et emne som både på dette og tidligere møder har givet anledning til debat. Byudviklingen ruller henover Aarhus. Længe har udviklingen foregået på havnen og i nordlig retning, men den er nu også begyndt at bevæge sig sydpå – ud ad Skanderborgvej. ALBOA har selv taget initiativ til at komme med sit oplæg til, hvordan byudviklingen i Viby på vores egne matrikler kunne se ud.

 

ALBOAs udviklingsplan har kastet en række beboermøder af sig på Viby Bibliotek. Der har været stor interesse i at deltage i møderne, men mange beboere har givet udtryk for bekymring for deres boliger og deres boligområder. Bekymringen kan måske bedst opsummeres i et ønske om at få lov at være i fred. Men det er svært, når udviklingen kommer buldrende, forklarede Michael Korsholm.

 

”Alle slags mennesker skal bo hos os. Det har været vores styrke i årtier, men i de senere år har nogle få udsatte boligområder fået mange danskere til at tro, at almene boliger er lig med sociale problemer. Vi skal vise, at det ikke er rigtigt. Vi vil vise det med visionære planer for vores boliger i fremtidens Viby. Vi har selv et ansvar for, at beboersammensætningen ikke tipper over, så nogle af vores afdelinger ender med at blive bunden af boligmarkedet. Vores afdelinger skal være lige så attraktive at bo i som andre kvarterer rundt om - gerne billigere, fordi den almene boligmodel ikke ligger under for spekulation.”

 

 

Sammenlægninger af afdelinger

Efter formandens beretning skulle repræsentantskabet godkende to sammenlægninger. Søndervangen i Viby og Bavnebakken i Kolt havde hver især sagt ja tak til sammenlægning. Begge steder gik man fra at være tre afdelinger til at blive til én. Repræsentantskabet godkendte begge sammenlægninger, så efter mødet sluttede, var ALBOA altså fire afdelinger færre, men dog ligeså stor som før.

 

Repræsentantskabet godkendte også et salg af en institutionsgrund ved Kjærslund, og efter opklarende spørgsmål under eventuelt takkede direktør Svend Erik Møller af overfor de fremmødte. Klokken 20.30 var mødet hævet, og beboerdemokraterne kunne tage hjem til deres afdelinger.